//Självkännedom – en existentiell terapi
Självkännedom – en existentiell terapi2017-07-07T22:16:22+00:00

Självkännedom – en existentiell terapi

Vad döljer sig bakom rubriken Självkännedom? Jo, det handlar om att känna igen den verkliga orsaken till vårt sökande efter mening. Många känner idag en längtan inom sig efter något mer, något som de ibland inte riktigt kan definiera. Kanske är det en längtan efter inre klarhet och uppfylldhet, kanske är det ett behov av att till fullo tas i bruk? Då man upplever att tillvaron inte riktigt förmår stilla ens längtan efter meningsfullhet insmyger sig en känsla av oönskad otillräcklighet. Den finns kvar tills dess att vi får en djupare självkännedom. Då förändras vår självkänsla i grunden. Så denna existentiella terapi är verkligen viktig för vår självkännedom.

 

 

Vem är jag? Vad är jag? Var är jag? Är jag mina känslor eller har jag känslor? Har jag tankar eller är jag mina tankar? Är jag min kropp eller har jag en kropp? Vem är det som har en kropp, känslor och tankar? Dessa är de stora frågorna som, vare sig vi är medvetna om dem eller inte, ständigt sysselsätter vårt inre och vars besvarande är helt avgörande för vår djupare självkännedom, vår självinsikt och självkänsla.

 

 

Tillsammans kommer vi att fundera kring relationerna:

Självbild – Världsbild

Inre skådning – Världsåskådning

Skapad eller Skapande?

Ande  Själ och Kropp

Välvilligt eller Illvilligt Universum?

Vad tror du egentligen på? – svaren kan förvåna. Är dåtid och framtid faktiskt nutid?

Tänj på dina gränser i denna utforskande och upptäckande terapi 

Vid närmare analys finner vi att vår definition av jaget eller snarare vår avsaknad av en hållbar definition, är den avgörande orsaken till vår inre rastlöshet och ständiga sökande efter uppfylldhet. Vi söker helt enkelt en klarhet kring meningen med vår existens som tillfredställer både känsla som intellekt. Denna existentiella terapi tar dig en bra bit mot en djupare förståelse för dig själv ur ett mer andligt perspektiv.

 

 

 

Dina nästa steg i livet kan handla om att bejaka dig och dina längtor, att utforska både dina medvetna, omedvetna och andliga drivkrafter. Ta dem!