//Avancerad Hypnos
Avancerad Hypnos 2018-05-14T14:51:22+00:00

Avancerad Hypnosterapi

Den här kursen i Avancerad Hypnos är den du verkligen vill gå! Varför? Jo, därför att den ger dig den trygghet och lugn som bara kompetens kan ge. I Avancerad Hypnos går du sömlöst vidare från Bas Hypnos.

Det här får du tillgång till:

I den här mer psykologiskt transformerande delen av kursen lär du dig grunderna i hypnoanalys, en kraftfull teknik med fria associationer under hypnos, som syftar till att frigöra bortträngt emotionellt material, som påverkar våra djupast kända uppfattningar om oss själva och världen.

Vidare lär du dig olika blottläggande tekniker, som befriar klienten från mentala och emotionella blockeringar. Andra tekniker du lär dig är Ögonrörelseterapi, IDP, Guldterapi, Shamanska frigörelsetekniker, olika NLP tekniker samt Regression till tidigare liv. Vill du nå djupare i ditt arbete är den här kursen i Avancerad Hypnos absolut nödvändig.

Avancerad Hypnos är en fängslande, intressant och professionellt utformad utbildning, där du steg för steg utbildar dig i djupare hypnosterapi, hypnoanalys och tidigare-liv-terapi. Vår ambition är att alla elever ska få individuell, personlig uppmärksamhet.  Praktikdagarna är obligatoriska för dig som siktar på att använda kunskaperna i yrket och som vill ha ett diplom som bevis för din kunskap att sätta upp på väggen.

Under dessa praktikdagar demonstrerar Jörgen noggrant varje teknik på frivilliga kursdeltagare, som då inte bara får lära sig tekniken utan också inom sig får uppleva den terapeutiska effekten som extra bonus.

Diplom och Intyg utfärdat efter fullbordad kurs i Avancerad hypnos

Du tentar av kursen hemma i lugn och ro. Vi vill att våra studenter i Avancerad Hypnos skall få sitt diplom väl medvetna om att de inom sitt specialområde har en mycket god utbildning, som kvalificerar dem att hjälpa sig själva och sina medmänniskor. Denna kompetens har de förvärvat genom sina studier men också genom att under handledning jobba med verkliga, betalande klienter. För denna hjälp betalar du din handledare ett mindre arvode. Du kan alltså redan under studietiden få en välkommen inkomst.

Vi utfärdar:

  • Ett kursintyg för avklarad Avancerad Hypnos kurs.
  • Ett hypnoanalytikerdiplom till dig som förutom godkända tentamina och praktikdagar dessutom gått i egen hypnoanalys samt jobbat med ett visst antal klienter under handledning. Det diplom du då erhåller visar att SSEAH erkänner dig som en kvalificerad hypnoanalytiker.
  • Ett diplom i i Tidigare liv terapi efter genomgången modul i Regression.

Vad får du lära dig under kurserna i Avancerad hypnos?     

Förenklat uttryckt kan man säga att du efter genomgången kurs i Avancerad Hypnos skaffat dig gedigna kunskaper om hypnos och hypnosterapeutiska/ hypnoanalytiska tekniker. Efter fullbordade praktikkurser, som innefattar regressionstekniker, psykoanalytiska teorier och metoder, fallstudier m.m., har du;

  • Fått ingående teoretiska kunskaper i det mänskliga psyket och fått en inblick i människans medvetna och omedvetna jag.
  • Lärt dig tillämpad hypnoanalys.
  • Lärt dig regressionsterapi

Kurserna riktar sig till dig som vill ge dina klienter mer än ett ytligt terapeutiskt lappverk och är därför djupt transformerande.

Kostnad

Teorikurs: 3.490 kr för privatpersoner inkl. moms (för företag tillkommer moms). 

Du erhåller Lektion 8 till 11, samt 4 instruktions cd-skivor från oss. Inkluderat i materialet finns instruktioner och mallar för hur du kan handskas med olika problem och situationer som uppkommer i en terapimottagning när du jobbar med Avancerad Hypnos.

 Vad lär man sig under praktikdagarna?

AVANCERAD 1. Under 2 dagar får du bl.a. lära dig tekniker som Ögonrörelseterapi, En Snabb fobibefriare, En Shamansk resursteknik, Guldcoaching, Kärntransformation samt många fler värdefulla metoder. Kostnad: 4.000 kr för privatperson (för företag tillkommer moms). 

AVANCERAD 2. Under 2.5 dagar lär du dig bl.a. hypnoanalys med fria associationer som bas. Du får under praktikdagarna en djupare förståelse av hypnoanalys och olika blottläggande tekniker. Vidare får du jobba med dig själv på ett djupare plan. Kostnad: 5.000 kr för privatperson (för företag tillkommer moms)

AVANCERAD 3. Vi ser också till existentiella och andliga faktorer och deras roll i psykiskt helande och inkluderar under den rubriken även Tidigare Liv regressioner. Under denna modul på 2,5 dagar lär du dig hur du för klienter till tidigare liv. Eleverna övar på varandra. Kostnad: 5.000 kr för privatperson (för företag tillkommer moms)

 

Hur du börjar 

Har du inte gått kursen i Bashypnos gör du förstås det först. Sedan går du vidare med att beställa teorimaterialet för den Avancerade kursen. För praktikdagarna; se datum ovan.

Elevutvärdering

Vill inleda med att säga tack. Att lära sig hypnos är kanske inte svårt, men att hitta rätt hypnosskola är absolut det som gör skillnaden.

Efter att jag beslöt mig för att gå en hypnos utbildning började jag höra mig för med bekanta och bekantas bekanta om vilken skola var den mest lämpad. Ganska snart visade det sig att det var en och samma skola som nämndes, SSEAH.

Utbildningen innehåller den perfekta balansen mellan teori och praktik, men det finns ytterligare en aspekt som bör vägas in och det är det mänskliga faktor. Utan Jörgens och Marians vänlighet och ödmjukhet hade kursen varit enbart en kurs, istället blev kursen en rik upplevelse som gjorde att helheten kan bara beskrivas med stora bokstäver.

En viktig del av utbildningen är etiken, något som SSEAH framhåller under kursens längd. Jag arbetar idag utomlands som hypnoterapeut och varje gång jag behöver vägledning vet jag att Jörgen ställer upp, som den sanne läraren, guiden och människa han är.

Kan bara rekommendera SSEAH om du verkligen är seriös och vill din medmänniska det bästa i livet.

Oscar Mura

Psicólogo

Hipnoterapias & Terapias de Vidas Anteriores

Sydamerika

Klicka här för Kursinnehåll i detalj