//Regression
Regression 2018-06-08T09:09:46+00:00

Hur du blir en riktigt bra regressionsterapeut!

Regression till tidigare liv är förmodligen en av de mest spännande utbildningar du kan gå! Du får hos oss lära dig färdigheter som gör att du kan erbjuda dina klienter en en livsförändrande upplevelse som få andra kan. Upptäck varför genom att klicka på länken som följer och se själv några av Jörgen Sundvalls tidigare liv program på Kanal 5. https://goo.gl/puZS4h

Utforska vad du kan göra för din klient:

  • Rädslan för döden avtar eller försvinner.
  • En ny och/eller fördjupad världsbild.
  • Insikt om varför man reagerar så starkt på en viss person eller geografisk plats.
  • Fördomar om kön, ras, politik och religion m.m. får sin förklaring och försvinner.
  • Ett återuppväckande av färdigheter som legat latenta i det nuvarande livet.
  • Och mycket annat, som till exempel att en oförklarlig oro ersätts med lättnad och glädje.

Se vad Aftonbladets reporter upplevde: http://www.aftonbladet.se/halsa/article10440277.ab

Regression betyder i terapitermer att gå tillbaka i tiden. Regression till de viktiga och formande tidiga åren jobbar vi ofta med i hypnoanalys. Vanligt idag är dock att man med en tidigare liv regression menar ett återvändande till ett eller flera tidigare liv. Det är förvånande hur ofta vi i det dagliga livet reagerar på inre minnesbilder från våra tidigare liv.

SSEAHs regressionsutbildning är en gedigen utbildning då vi har mångårig erfarenhet dels av att bedriva terapi med klienter i förändrade medvetandetillstånd, dels av att undervisa om dem. Detta skänker dig en behövlig trygghet i yrket. Ditt diplom som Tidigare-Liv-Terapeut borgar för goda kunskaper i ämnet.

Du kan skaffa dig denna spetskompetens

Regressionsterapi är alltså en terapiform som alltmer gör sig gällande. Orsakerna till ett ökat användande av regressionsterapi är många, men de två främsta torde vara att allt fler, snart en majoritet i västerlandet, nu tror på någon variant av tidigare liv samt att terapiformen faktiskt visat sig fungera förvånansvärt bra.

Allting har en orsak. Inom psykoanalysen söker man orsaken till klientens besvär i tidig barndom men ibland kommer man helt enkelt ingen vart med den metoden. Alla livsbegränsande symptom är kanske kvar trots att klienten efter en ”framgångsrikt” genomgången psykoanalys borde vara fri från dem. I det läget kan regressionserapi vara lösningen.

Diplom Vi vill att våra studenter ska kunna få sitt diplom väl medvetna om att de inom sitt specialområde har en mycket god utbildning som kvalificera dem att hjälpa sig själva och sina medmänniskor. Vi utfärdar: ett Tidigare Liv Diplom efter avklarad teori och praktikkurs.

Hur du börjar: 1. Du går först den anpassade och förkortade Hypnosbaskursen (teori och praktik) för att lära dig etisk, klinisk hypnos. Vår rekommendation är dock att du skaffar teorimaterialet till den kompletta hypnosbaskursen så att du lättare kan bygga på din utbildning med de andra terapeutiska modulerna som alla kräver den (se information om den under Utbildning/Hypnos Bas). 2. Sedan är det dags för Tidigare-Livmodulen med sina spännande praktiska övningar.

Kostnader

Hypnosens anpassade baskursteori: 3.900 kr för privatpersoner (för företag tillkommer moms) Du erhåller ett omfattande skrivet material från oss innan kursens början.

Regression praktikdagar. Kostnad: 6.000 kr för modul 1 (Hypnos) och 5.000 kr för modul 2. För företag tillkommer moms.  Det handlar således om 5,5 dagar uppdelat på 2 moduler. Eleverna tränar på varandra. Praktikkursen är obligatorisk för dig som vill jobba som regressionsterapeut och få ditt diplom av SSEAH.

Regressions utbildningen ger dig följande:

Teori -Anpassad och förkortad baskurs i hypnos.

Praktikdagar -Du lär dig först tekniker för hur man för en klient in i ett förändrat medvetandetillstånd  – 2.5 dagar. Sedan tillkommer en regressionsmodul där du lär dig olika tekniker för att få dina klienter att uppleva sina tidigare liv. 2.5 dagar. Du får både uppleva egna tidigare liv samt ge kurskamrater tillfälle att uppleva sina. Under dessa dagar blir det tydligt hur mycket vi styrs av händelser upplevda i ett tidigare liv.

Vägen till befriande självinsikt genom regressionsterapi kantas av mycket gott i och med att man verkligen upplever hur livet fortsätter – att döden för många faktiskt bara tycks innebära en övergång från ett sätt att leva till ett annat, ett byte av kroppar ungefär som vi byter ett klädesplagg mot ett annat.

Hur skeptiskt man än är vad gäller tidigare liv, så är det ett odiskutabelt faktum att regressionsterapi fungerar – i många fall t o m. alldeles utmärkt väl – och den används allt oftare med framgång även av terapeuter som privat ställer sig skeptiska till tanken på själavandring. För vem bryr sig om ett ”tidigare liv” är en omgestaltning av detta liv eller en verklig tidigare existens? Det är resultat vi är ute efter! Klienten vill bli av med sin ångest, fobi eller migrän och bryr sig endast i undantagsfall om vilken metod som används – huvudsaken är att den fungerar.

Slutsatsen är att vi fjärrstyrs oftare än vi tror av minnen, känslor och upplevelser från tidigare liv. Att barn inte föds in i världen som oskrivna blad vet varje förälder, som ser sitt barns personlighet mycket snart efter födelsen. Och hur ska vi förstå genier som Mozart, som komponerade musik innan han ens kunde gå ordentligt? Många av våra tendenser, blockeringar, gillanden och ogillanden, har sitt ursprung i tidigare liv.

Att gå tillbaka till ett tidigare liv är mycket enklare än vad man i allmänhet tror och många gör det helt spontant. I takt med att forskning kring fenomenet ökar både kvantitativt som kvalitativt så vinner det terapeutiska användandet av regression allt mer mark.

Viktigt att komma ihåg dock är att det är terapi man sysslar med varför utövaren bör vara väl utbildad inom detta spännande område. Därför har SSEAH också inkluderat Tidigare-Liv kursen i Avancerade hypnos för att försäkra sig om att terapeuterna på bästa sätt kan bistå sina klienter.

Du ska veta att våra terapeuter har en riktigt bra utbildning med många års erfarenhet av att bedriva regressionsterapi. Du kan alltså tryggt beställa tid för en session. Din terapeut kommer självklart ge dig en grundlig förklaring av hur sessionen kommer att gå till.

Det är alltid sunt att ha frågor kring det man inte riktigt har kunskap om. Visste du t.ex. att det finns massor av seriös och akademisk forskning av regressionsfenomenet? Har du tid och lust kan du ta del av Ian Stevensons arbeten vid West Virginias universitet. Eller för den delen läsa om den forskning som i nutid bedrivs av hans “lärjunge” professor Jim Tucker vid samma universitet.

Välkommen in i en spännande, omtumlande och kanske t.o.m. omstrukturerande värld.