img_0849Hypnosens magi – vad är det som skapar magin? Ingen vet fullt ut, det var ju trots allt bara 6 år sedan det kunde bevisas att hypnos är ett alldeles eget tillstånd. En av förklaringarna till hypnosens förmåga att orsaka kroppsliga såväl som psykologiska förändringar stavas inlevelse.

När en person lever sig in i föreställningen att ögonlocken är som fastklistrade och inte går att öppna eller när en person upplever det omöjligt att t.ex föra ett glas hela vägen till munnen som ett resultat av hypnotisörens anvisningar (suggestioner) har något hänt i hjärnan. Vi vet att hjärnan har svårt att skilja på starka inre upplevelser och verklighet. Exemplet på detta är mardrömmar. På grund av styrkan i inlevelsen/acceptansen ger hjärnan order om ökad utsöndring av adrenalin m.m. och hjärtat börjar slå hårdare.

Den dualistiska synen på människan, som innebär att det somatiska och psyket visserligen samarbetar men i grunden är två olika ”ting”, har kanske gynnat  människans utveckling sedan Descartes men får nu i ljuset av ny forskning förmodligen stryka på foten.