Den 3 oktober 2011 hölls i Professor Etzel Cardenas regi en föreläsning i Lund med ovanstående rubrik. Gästföreläsare var Professor Irwing Kirsch. Enligt honom består effekten av anti-depressiva mediciner till 82% av placeboeffekten. En anmärkningsvärt hög siffra. Dock helt i linje med mina erfarenheter.