Kursinnehåll i detalj

Kurssammanfattning av hypnoterapikurserna

Hypnoterapi – dörren till det undermedvetna

Myter och missförstånd

Experternas försök till definition av hypnos

Tecken på hypnos

Medvetande

Historik

Modern forskning

Intresset för förändrade medvetandetillstånd

Teorier om medvetandet

Allmän information om hypnos

Relationen hypnos och andra kompletterande helandesystem

Sanningen om scenhypnos

Experimentell hypnos

Några ord till nya och blivande terapeuter

Omsorgsplikt

Hypnos och svensk lagstiftning

Försäkringar

Hypnoterapins historiska rötter

Förhistorisk tid till Mesmer

Hypnosens utveckling efter Mesmer

Det medvetna och det omedvetna Jaget

Sex funktioner av det undermedvetna

Hur sinnet fungerar – en översikt

Suggestioner

Suggestioner och det undermedvetna

Hypnosformeln

Suggestibilitet

Suggestioner och suggestibilitet

Psykologiska principer som styr suggestioner

Olika slag av suggestioner

Suggestibilitetstester

Hur man formulera sig är mycket viktigt

Suggestionens tre lagar

Självsuggestioner

20 råd vid givandet av suggestioner

En demonstration av suggestionslagarna

Hypnosbarhet

Hypnosdjup

Posthypnotiska suggestioner

Posthypnotisk spärr

Mer att tänka på

Terapeutens röst

Hypnosbevis

Hur förklarar man hypnos för klienten

Vardagliga trance-erfarenheter

Vad är en god terapeutisk atmosfär?

Goda råd till den blivande terapeuten

Svårigheter – vilka och varför

Svårigheter vad det gäller att avhypnotisera en klient – vad göra?

Klienters rädsla

Kommunikationen med din klient

Klienter rädda för hypnos

Klienter skeptiska till hypnos

Psykosomatiska sjukdomar

Stressens konsekvenser

Psykosomatiska sjukdomar

Induktioner

Olika induktionstekniker

Snabbinduktioner

Fördjupningstekniker

Självhypnos

Autogen träning och självhypnos

Självhypnos

Coping

Tre sätt att hantera en stressframkallande situation

Hypnosinspelningar

Visualisering

Healing med visualisering och hypnos

Färger och former för att ta bort smärta

Visualiseringar och hypnoterapi

Är hypnos farligt?

Olika experters uttalanden

Annat angående faror med hypnos

Hypnostester

Teoretiska resonemang om hypnos som ett tillstånd