Om Hypnos

Vad är hypnos egentligen?

Det råder många missuppfattningar om hypnos som i mångas ögon är ett laddat ord. De lite äldre ser framför sig scener ur den tecknade serien Mandrake, som i sin frack och höga hatt gjorde magiska rörelser med sina händer och omedelbart försatte bovar och banditer i ett hypnotiskt tillstånd i vilket de upplevde en massa konstigheter. Är man lite yngre minns man ormen Kaa från Djungelboken som hypnotiserade sina tänkta offer genom att låta ögonen bli till snurrande spiraler varvid offren blev paralyserade.

Visst kan man göra märkliga saker under hypnos men det handlar aldrig om något övernaturligt utan det som sker följer helt naturliga lagar som hjärna och kropp använder hela tiden.

En definition

Hypnos är ett framkallat tillstånd av samtidig avslappning, koncentration och inlevelse som omfattar både kropp och själ. Det är en förhöjd medvetenhet åtföljd av en känsla av distans. Hypnos är ett alltså fullständigt normalt, icke magiskt fenomen med förutsägbara verkningar. En person i hypnos sover inte utan väljer bara att temporärt vara mer inre upplevande än yttre, mer inre fokuserad än yttre.

Ingen kan alltså någonsin förmås att göra saker mot sin vilja, och alla med normal intelligens och inlevelseförmåga kan uppleva det magiskt sköna hypnotiska tillståndet. Kropp och sinne återvänder spontant dit flera gånger om dagen för att återhämta sig. Nervsystemet behöver fortlöpande revitaliseras. Jag kan tänka mig att några av er som läser dessa rader i skolan spenderat kanske mer tid än tillrådligt dagdrömmandes eller ”försvunnit” in i en bra bok eller identifierat er med handlingen i en film eller pjäs så intensivt att tårar eller skratt väller upp. Detta är inget annat än en typ av hypnos. Vad vi gör som hypnoterapeuter är bara att förlänga och eventuellt fördjupa fenomenet.

Hypnos per se är ingen terapi utan används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat. Vad gäller avslappning har hypnos verkligen ingen like. Man kan naturligtvis hävda att avslappning är en form av terapi och med tanke på vad jag skrivit ovan kan jag bara hålla med om detta.

Det tycks som om det i evinnerliga tider har bråkats om huruvida hypnos är ett tillstånd eller ej. Milton Erickson ansåg att det var ett alldeles eget tillstånd som skiljer sig från vakenhet. Nu kan forskningen äntligen avgöra striden till hans och många av oss andras fördel. Läs nedanstående artikel från Allt om Vetenskap 29/11 2011.

Debatterat fenomen

 Om ni inte trodde att hypnos är ett verkligt förändrat medvetandetillstånd så har nu motsatsen bevisats.

Sakari Kallio vid Högskolan i Skövde kunde tillsammans med finska kolleger visa att en person under hypnos fick en stirrande blick, och samtidigt en tydlig förändring i ögats reflexmässiga rörelser.

Vad hypnos egentligen är för någonting har debatterats­ inom vetenskapen i över etthundra år. Frågan är om det handlar om ett verkligt förändrat tillstånd i hjärnan, eller om det är en mental föreställning som sker i ett normalt vaket tillstånd. Kallio använde sig av en person som är mycket mottaglig för hypnos, och som snabbt kan gå in i och ut ur tillståndet. Med hjälp av en högupplöst metod för att följa försökspersonens ögonrörelser kunde man se att hypnosen satte igång ett speciellt mönster i ögonrörelserna. Det här rörelsemönstret kunde ingen testad person åstadkomma i vaket tillstånd. Sakari Kallio säger själv att det handlar om ett helt nytt medvetandetillstånd som tidigare varit okänt för vetenskapen.

Det vi kunde se var att hypnos direkt orsakade en glasartad stirrande blick men också en stark förändring i automatiska reflexiva ögonrörelser, säger Sakari Kallio, vid Högskolan i Skövde.

Kontrollförsökspersoner försökte härma dessa rörelsemönster i vanligt vaket tillstånd men ingen kunde med vilja nå sådana förändringar.

– Vår studie visar att hypnos i vissa fall kan leda till en förändring i människans medvetandetillstånd och till förändringar i ögonrörelser som inte kan imiteras med vilja, avslutar Sakari Kallio.

Välkommen in i hypnosens härliga värld där allt är möjligt!!