Demonstration av avancerade terapitekniker

 

Ärade kollegor!

Denna dag ägnas åt er som gått den Avancerade kursen och vill friska upp minnet vad gäller några av de hypnos- och hypnoterapitekniker som utgör en del av SSEAHs avancerad utbildning. Vi kallar dagen Demonstrationsdagen. Vi har så ofta hört från våra studenter om detta behov. För att möta detta lanserar vi nu Demonstrationsdagen under vilken Jörgen demonstrerar viktiga och önskade tekniker. Kanske har ditt arbete blivit lite slentrianmässigt och du känner att du skulle behöva en liten vitamininjektion genom att fräscha upp dina kunskaper. Då ska du definitivt komma.

Under dina praktikdagar demonstrerade Jörgen eller andra lärare olika terapitekniker på några av er. Då hanns självklart inte med att låta er alla bli ”klienter” vilket är orsaken till att Jörgen nu under kursen kommer att jobba och demonstrera med alla som vill. Har du något som ”skaver” eller gör ont eller att helt enkelt bara vill förmera dig själv kan du nu vara med om hur man kan tänkas jobba med just det som för dig känns mest angeläget.

Så vill du uppdatera dig, friska upp minnet eller vara med om en demonstration är denna dag för dig.

Hypnostekniker – demonstration av intressanta och spännande induktionsmetoder

Fria associationer – Vad är verkliga minnen och hur länkar man dem?

Känslolänken (The Affect Bridge) – Hur följer man en känsla till dess ursprung i tid och rum

Kärntransformation (Core Transformation) med delpersonligheter

Guld Coaching – Egen brainstorming med tydliggörande grafik och terapisession

Eye Movement Integration (EMI) – Ögonrörelseterapi

Interrupt Distraction Process (IDP) – Bryt udden av upprepade smärtsamma tankar och känslor

Shamansk Resursteknik Frambringa ett önskat tillstånd med en ”knapptryckning”

Hypnotisk Gestalt-terapi Byt personlighet och erfar motpartens känslor och motiv

Svischtekniken – Från oro till lättnad och glädje

En snabb fobibefriareSnabbare finns inte

Självaktningens sex pelare – Hur de används för att öka klientens Självaktning/Självkänsla

Dessutom diskuterar vi hur man kan kombinera olika tekniker alltefter klienternas behov. Det är där vår terapeutiska kreativitet kommer in.

Kostnad:     2.300 kr (för företag tillkommer moms)

 Lider du av något inom dig men som upplevs bortom din kontroll?