Guld Coaching

plus Kärnövertygelser, Shamansk resurs mfl.

   En terapeutisk guldgruva!

Denna endagskurs ingår i den Avanceradekursen del 1 men erbjuds även som en separat kurs öppen för alla.

För dig som önskar ett instrument för att tydligt och snabbt uppenbara var din klient står och vilka faktorer som påverkar hen inom olika områden är Guld Coaching den metod du letar efter. Vilka områden brukar klienterna vilja undersöka? Svaret måste bli – ”Allt mellan himmel och jord” men ofta handlar det förstås om det som mest sysselsätter oss människor som till exempel:

  • Relationer
  • Pengar
  • Sex
  • Jobb
  • Oro
  • Andlighet

Den bild som framtonar när man fyller i och länkar sina spontana reaktioner kring ett valt ämnesområde visar med all önskvärd tydlighet vilka blockerande trossatser man medvetet eller omedvetet anammat (ofta sedan tidig ålder). Dessa hämmande betingningar löser vi upp enligt den metod som lärs ut. Guld Coaching är en strålande metod helt enkelt! Mycket av jobbet gör klienten själv som hemuppgift mellan sessionerna, vilket snabbt involverar dem i vägen mot frihet. Men det är i det terapeutiska mötet sedan som de djupaste låsta strukturerna och känslorna omvandlas till kraftfulla inre resurser.

Kursen i Guld Coaching som terapeutisk metod riktar sig främst till dig som har viss klientvana eftersom sessionen med klienten kräver erfarenhet och fungerande intuition. MEN ….även om du inte är utbildad terapeut kan du ha en otrolig nytta av att så tydligt se de mönster som Guld Coaching uppenbarar. Därför kan metoden effektivt användas för självutveckling.

Jag har använt detta kraftfulla verktyg i många år nu och förvånas alltjämt av de positiva resultaten. Det som är extra roligt är att klienterna engagerar sig i sin del med uppenbar glädje och lust. Guld Coaching är fascinerande helt enkelt.

Guld Coaching är en fristående kurs men ingår också i Avancerad hypnosterapi utbildningen.

Kostnad: Privatpersoner: SEK 2.300 kr inklusive moms

Företag: SEK 2.300 kr exklusive moms