Lagar och Regler för Terapeuter

Kursen är öppen för alla som är angelägna att veta vad lagen säger om komplementär verksamhet.

Som nybliven företagare kan man känna sig osäker när man startar en ny verksamhet. Det kan då underlätta om det finns etiska riktlinjer att tillgå, vilka faller inom ramen för lagtexten. För oss som arbetat under många år kan de etiska riktlinjerna ge ett slags säkerställande av arbetet samt ge upphov till reflektion kring detta.

Som terapeut är det viktigt att veta vilka lagar och regler som gäller. Om någon bedriver en alternativ verksamhet kan den kanske anses vara ”därmed jämförlig verksamhet” och då lyder den under patientsäkerhetslagen, något de flesta inte ens är medvetna om. Att inte veta/ha kunskap fråntar inte juridiskt ansvar.

Vem bör rekommenderas att gå kursen?

Det är svårt att svara på eftersom all alternativ verksamhet skulle kunna komma att beskrivas som ”därmed jämförlig verksamhet” i juridiskt avseende. Enligt mina kunskaper skulle jag säga att alla som tar emot människor mot betalning i en verksamhet bör gå kursen. Om du tar emot en människa som förväntar sig någon typ av hjälp och tar betalt av denne (samt uppger att du har tystnadsplikt) kan det i lag ses som en form av behandling. Därför är det viktigt att veta vad lagen säger och hur man ska hantera en eventuell anmälan eller annan form av anklagelse.

Användningen av alternativa behandlingar eller naturmedicin som går utanför skolmedicinens ramar är ett väl debatterat ämne. Det förekommer ofta att människor hävdar att det är olagligt att använda alternativa metoder och att de som bedriver alternativa verksamheter är ”kvacksalvare”. I dessa fall kan det vara bra att veta vad som faktiskt står i lagen och hur den skall tolkas. Kunskap är det bästa vapnet mot okunskap och skepsis.

 

Avsikten med den här kursen är att lyfta fram de lagar som är relevanta för den alternativa verksamheten. Eftersom patientsäkerhetslagen ändrades år 2011 är det av stor vikt att alla som arbetar med någon form av verksamhet som riktar sig till människor vet vad lagen säger. Från och med 2011 har patientsäkerhetslagen kommit att gälla oss alla som arbetar med människor. Lagen har tidigare gällt de som arbetar inom hälso- och – sjukvården men sedan 2011 har det lagts till en mening i lagtexten ”och därmed jämförlig verksamhet” vilket berör oss alla Min avsikt är att skapa en överblick över tillämplig lagstiftning och beskriva hur denna kan tolkas, samt problematiseras. Den juridiska kunskapen är en del av kompetensen och skapar trygghet för både den egna verksamheten och de människor som uppsöker den. Därför får du ett tydligt kursintyg/diplom att visa upp båda på din hemsida och i mottagning.

Ämnen som berörs är:

 • Offentlighet och sekretess, Straffrätt, Brottsbalken, Etik
 • Fallbeskrivningar och övningar, Att tolka och tillämpa lagar mm.

Kursplan

 • Vad innebär tystnadsplikt och vilka lagar styr den?
 •  Hur är det egentligen med det där med lagen?
 •   Är vi kvacksalvare som bedriver olagliga verksamheter?
 •   Vad gör jag som terapeut om jag blir anmäld?
 •   Är alternativ behandling olagligt?

Personer som torde ha stor nytta av kursen är samtliga terapeuter som ej utbildat sig inom statligt godkända utbildningar och som därmed inte går under Socialstyrelsens insyn (psykosyntes, hypnoterapi, NLP; Tapping mm) detta gäller även Medier, Healers, Massageterapeuter, Coacher/vägledare, Personlig utvecklingsterapeuter etc.

Därför kan det vara värt att reflektera över följande:

 • Har jag en verksamhet som kan anses vara alternativ?
 • Tar jag emot människor mot betalning?
 • Utger jag mig för att hjälpa människor?
 • Uppger jag att jag har tystnadsplikt?

Om någon av ovanstående punkter gäller din verksamhet har du all anledning att gå kursen.

Kursledare:      Maja Wolt Socionom, Kriminolog, Hypnoanalytiker

Kostnad:         SEK  2.300  inkl. moms för privatperson och SEK 2300 kr exkl. moms för företag. Kompendium ingår

Vad tycker våra kursdeltagare?

Annika Anderstedt: Kursen förklarar och besvarar många av de frågeställningar jag hade kring vad man som terapeut får och inte får göra enligt lag, Maja förklarade på ett tydligt sätt och med verkliga exempel och hänvisningar till lagparagrafer. Mitt tidigare motstånd att närma mig lagboken har bytts ut mot ett intresse att veta mer, kursen gav mig den kunskap som jag efterlyste och hur jag lättare kan hitta det jag söker.

Anders Knutas: Kom precis hem efter SSEAH’s kurs i Lagar, regler & etik. Man tycker att allt borde vara enkelt att förstå, men vilken tur att jag gick kursen! För de var en hel del nyheter som dök upp (samt skyldigheter) enligt lag som jag inte förstått ordentligt tidigare. Att tolka lagar är ju inte det enklaste direkt. Men jag fick lära mig att det finns olika metoder för hur man kan tolka lagen. Jag insåg att valet av lagtolkningsmetod är avgörande. Vi fick även en inblick i patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 2011. Utöver detta fick vi lära oss om den allmänna tystnadsplikten och här sattes vi på prov med några övningar i grupp, mycket givande. Kan absolut rekommendera denna utvecklande kurs!

Nina kollind: Kursen var i sin helhet väldigt bra! Upplägget var strukturerat och Maja gjorde tolkningsbar lagtext tillgängligt på ett tydligt sätt. Bra att kursen innehöll praktiska inslag, då man själv fick reflektera över olika fallbeskrivningar. Då kände jag personligen, hur mycket jag behövde veta om vad som verkligen gäller enligt lag. Tycker det skulle vara bra om kursen ingår som en del i utbildningen framöver.

När möjligheten till den här kursen kom, kände jag med en gång att det var en väsentlig bit jag behövde i min utbildning som verksam hypnoterapeut. För mig är det trygghet att veta vad som gäller, då man beträder ”ny mark” och vill vara verksam inom det området. Lika viktigt, och det är väl den andra sidan av myntet, är att kunna bemöta ifrågasättande personer/organisationer/myndigheter på ett korrekt sätt. Det ger också verksamheten ett seriöst och välgörande intryck.