Ögonrörelseterapi EMI och IDP

Denna endagskurs ingår i den Avanceradekursen del 1 men erbjuds även som en separat kurs öppen för alla terapeuter.

EMI är den effektivaste metoden jag använt för att nå och integrera traumatiska minnen. ”Den förmår låsa upp och blottlägga det som dolts i sinnets djupaste hålor och som aldrig kan nås med samtalsterapi. Eftersom jag ansåg att den här terapin var precis lika viktig som penicillinets tillkomst kunde jag bara inte tänka tanken att den inte skulle göras allmänt tillgänglig.” Dr. Daniel Beaullieu

EMI uttytt betyder Eye Movement Integration. Ögonrörelseterapi framkallar ofta förbluffande snabbt avreaktioner där klienten med alla sinnen är närvarande i sin traumatiska upplevelse. I det tillståndet är sinnet fullständigt redo att släppa all negativ laddning kring händelsen och hitta nya, mer gynnsamma sätt att integrera traumat på. Kanske man skulle kunna säga att Ögonrörelseterapi är en slags blottläggande teknik i stil med dem vi rutinmässigt använder inom hypnoterapin, men det är lite missvisande för EMI verkar också integrerande.

Vilka områden lämpar sig då bäst för Ögonrörelseterapi?

Metoden tycks lämpa sig bäst för otäcka minnen inklusive starkt traumatiska sådana samt för sådant man oroar sig för i framtiden. Även huvudvärk och andra fysiska åkommor tycks svara bra på metoden. Kursen innefattar också en genomgång av en annan oerhört effektiv teknik som syftar till att ladda ur spänning ur traumatiska minnen. Tekniken kallas IDP och den är framtagen av Dr. Tannis Laidlaw.

IDP

IDP är en förkortning av the Interrupt Distraction Procedure. Det är en kort terapiteknik som syftar till kognitiv och emotionell förändring. Tekniken är lätt att utföra, speciellt för vana kliniker och ger förbluffande goda resultat. IDP används med fördel när en klient önskar förändra sina övertygelser men motarbetas av en inre oroskapande process. IDP minskar alltså avsevärt en inre oro, ångest och humörsvängningar.

Som upphovskvinna till IDP är Tannis Laidlaw förstås entusiastisk över sin teknik, som hon i ett samtal med mig för några år sedan, beskrev som effektivare än EMI och lättare att utföra. Jag är inte rätt person att bedöma om hon har rätt eller inte. Vad jag dock vet är att IDP fungerar mycket bra.

Kostnad

För privatpersoner: SEK 2.300 kr inklusive moms

För företag:   SEK 2.300 kr exklusive moms