Bryt Vanans Makt

Är alkoholterapi med beprövade kognitiva metoder förstärkta med kraftfulla hypnostekniker.
Arbetsmallar och manus (ingår) för olika beroenden och stadier av alkoholbesvär. Utbildning i praktiska hypnos övningar ingår också i de olika momenten under kursens gång.

Det handlar om

Att bättre förstå alkoholberoendes beteende och tankegångar. Med utvalda metoder kunna kartlägga problemen och kunna ge insikter till klienten från traditionell kognitiv inriktning.

Att behärska och förstå hypnos  inverkan på det undermedvetna. Och identifiera och lindra individens stresstriggers och med aktiv avslappning kunna sänka klientens stressnivåer (i det autonoma nervsystemet). Varje moment har individuella praktiska övningar.

Mål

Efter baskursen: Kunna fastställa olika beroendeegenskaper hos individen. Välja målsättning och göra val av lämpliga behandlingsmetoder. Behärska tekniker för att övervinna eventuell förnekelse hos klienten och kunna informera om alkoholens kidnappning av individens hjärna. I stora drag ha insikt i hjärnforskningens nya upptäckter hur belöningssystemet svarar på olika stimuli (alkohol, sex, droger, fysisk träning, mindfulness, meditation, andning mm.) Vetskap om vikten av sex sekunders spontana impulshandlingar länkade till minnesfunktioner; individens fysik/kemi och närmiljö.

Krav

Gärna ett eller flera av följande:
• HR-anställd eller med liknande utbildning ?
• Beteendevetare ?
• Alkoholbehandlare från olika utbildningar ?
• Utbildad hypnosterapeut ?
• Egen terapi eller behandling ?
• Gymnasie- eller högskoleutbildning ?Uppföljning och handledning:

Efter första terminen kommer du att kunna arbeta med egna fall under handledning av kursens instruktörer via telefon, Skype eller individuella möten.

Hela utbildningen kostar:

29 000 SEK + moms.

Avbetalning på 3 månader eller IKANO utbildnings lån. Early Bird anmälan får 15% rabatt för anmälan t.o.m. 31/3, 24 600:-

Kursupplägg

Modul 1

Alkoholens historia. Hjärnans funktion och kemi. Genetik och socialmiljö. Hjärnforskningens nya upptäckter hur alkoholen påverkar bl.a. signalsubstanser. Hypnosövning.

Modul 2

Kognitiva verktyg och hypnossuggestioner i praktiska övningar. Hur teknikerna samverkar. Hur ett hypnotiskt lugn uppnås. Mindfulness. Individuella övningar. Fallbeskrivningar och resultat av behandlingar. Praktisk hypnosövning.

Modul 3

Anhörigrelation och existentiella förhållningsätt till sublima tillstånd och värderingar kontra alkoholens trubbiga kvickfix. Praktisk hypnosövning.

Anmälan till:

www.sseah.se , info@sseah.se, 0707 284323,

eller

 www.alkoholterapi.se thomas.boman@alkoholterapi.se 0763184554

Instruktörer är hypnosterapeut Jörgen Sundvall och beroendeterapeut Thomas Boman