Avancerad Hypnosterapi

Den här kursen i Avancerad hypnoterapi är den du verkligen vill gå! Varför? Jo, därför att i den här mer psykologiskt transformerande delen av kursen lär du dig framför allt grunderna i hypnoanalys, en kraftfull teknik med fria associationer under hypnos, som syftar till att frigöra bortträngt emotionellt material, som påverkar våra djupast kända uppfattningar om oss själva och världen.

Teorikurs

Du erhåller Lektion 8 till 11, samt 4 instruktions cd-skivor från oss. Inkluderat i materialet finns instruktioner och mallar för hur du kan handskas med olika problem och situationer som uppkommer i en terapimottagning när du jobbar med Avancerad hypnosterapi.

Vad lär man sig under praktikkurserna?

AVANCERADE TERAPITEKNIKER . Under 2 dagar får du bl.a. lära dig tekniker som:

  • Ögonrörelseterapi  Klicka här
  • Snabb fobibefriare
  • Shamansk resursteknik,
  • Guldcoaching  Klicka här 
  • Kärntransformation m.m.

HYPNOANALYS samt andra blottläggande tekniker Under 2.5 dagar lär du dig bl.a:

  • Hypnoanalys med fria associationer  Klicka här
  • Gestaltterapi under hypnos
  • Blottläggandetekniker

Du får under praktikdagarna en djupare förståelse av hypnoanalys och andra  blottläggande tekniker. Du jobbar på ett djupare plan.

Vi ser till existentiella och andliga faktorer och deras roll i psykiskt helande.

Avancerad Hypnosterapi är en fängslande, intressant och professionellt utformad utbildning, där du steg för steg utbildar dig i djupare hypnosterapi och hypnoanalys. Vår ambition är att alla elever ska få individuell, personlig uppmärksamhet.  Praktikdagarna är obligatoriska för dig som siktar på att använda kunskaperna i yrket och som vill ha ett diplom som bevis för din kunskap att sätta upp på väggen. Under praktikdagarna demonstreras noggrant varje teknik på frivilliga kursdeltagare, som då inte bara får lära sig tekniken utan också inom sig får uppleva den terapeutiska effekten som extra bonus.

Diplom och Intyg 

Du tentar av kursen hemma i lugn och ro. Vi vill att våra studenter i Avancerad hypnosterapi skall få sitt diplom väl medvetna om att de inom sitt specialområde har en mycket god utbildning, som kvalificerar dem att hjälpa sig själva och sina medmänniskor. Denna kompetens har de förvärvat genom sina studier men också genom att under handledning jobba med verkliga, betalande klienter. För denna hjälp betalar du din handledare ett arvode.

Vi utfärdar:

  • Ett kursintyg för avklarad Avancerad  kurs.
  • Ett hypnoanalytikerdiplom till dig som förutom godkända tentamina och praktikdagar dessutom gått i egen hypnoanalys samt jobbat med ett visst antal klienter under handledning. Det diplom du då erhåller visar att SSEAH erkänner dig som en kvalificerad hypnoanalytiker.

Vad får du lära dig under kurserna i Avancerad hypnosterapi?     

Förenklat uttryckt kan man säga att du efter genomgången kurs i Avancerad hypnosterapi skaffat dig gedigna kunskaper om hypnos och hypnosterapeutiska/ hypnoanalytiska tekniker. Efter fullbordade praktikkurser, som innefattar regressionstekniker, psykoanalytiska teorier och metoder, fallstudier m.m., har du fått ingående teoretiska kunskaper i det mänskliga psyket och fått en inblick i människans medvetna och omedvetna jag. Kurserna riktar sig till dig som vill ge dina klienter mer än ett ytligt terapeutiskt lappverk och är därför djupt transformerande.

Exempel:

Olika sätt att återuppleva en händelse, Blottläggande tekniker, Är hypnos som ett sanningsserum? Tidig prägling och trauman, Ångest och rädsla, Överföring, Drömmar, Fria associationer, Bortträngningar, Orala konflikter och personlighetstyper, Anala konflikter och personlighetstyper, Genitala konflikter och personlighetstyper, Hypnotisk kommunikation, Mallar för behandling av olika typer av beroenden, Stress, Funktionella problem, Tvångshandlingar/tankar, Rädslor och fobier, Andning, hud och hjärtbesvär, Emotionella besvär, Sexuella besvär, Smärta,Tandläkar-relaterade besvär, Sociala ofärdigheter

Kostnad

Teorikurs Avancerad hypnosterapi: SEK 3.490 för privatperson

Praktik Avancerade terapitekniker.  SEK 4.500 kr för privatperson

Praktik Hypnoanalys samt blottläggandetekniker. SEK 5.500 kr för privatperson

För företag tillkommer moms

 

Hur du börjar 

Har du inte gått kursen i Bashypnos gör du förstås det först.

Elevutvärdering

Vill inleda med att säga tack. Att lära sig hypnos är kanske inte svårt, men att hitta rätt hypnosskola är absolut det som gör skillnaden.

Efter att jag beslöt mig för att gå en hypnos utbildning började jag höra mig för med bekanta och bekantas bekanta om vilken skola var den mest lämpad. Ganska snart visade det sig att det var en och samma skola som nämndes, SSEAH.

Utbildningen innehåller den perfekta balansen mellan teori och praktik, men det finns ytterligare en aspekt som bör vägas in och det är det mänskliga faktor. Utan Jörgens och Marians vänlighet och ödmjukhet hade kursen varit enbart en kurs, istället blev kursen en rik upplevelse som gjorde att helheten kan bara beskrivas med stora bokstäver.

En viktig del av utbildningen är etiken, något som SSEAH framhåller under kursens längd. Jag arbetar idag utomlands som hypnoterapeut och varje gång jag behöver vägledning vet jag att Jörgen ställer upp, som den sanne läraren, guiden och människa han är.

Kan bara rekommendera SSEAH om du verkligen är seriös och vill din medmänniska det bästa i livet.

Oscar Mura Psicólogo, Hipnoterapias & Terapias de Vidas Anteriores, Sydamerika

Klicka här för Kursinnehåll i detalj