Avancerad Hypnosterapi

Under rubriken Avancerad hypnoterapi finns tre kurser som alla kan studeras separat. Avancerad1 är enbart en praktisk kurs i vilken du får lära dig ett tiotal avancerade terapitekniker. Kursen Avancerad2 ger dig framför allt grunderna i hypnoanalys, en kraftfull teknik med fria associationer under hypnos, som syftar till att frigöra bortträngt emotionellt material. Dessa påverkar våra djupast kända uppfattningar om oss själva och världen.

Vi skickar ut Lektion 8 till 11 samt annat material på sammanlagt 440 sidor samt 4 instruktions cd-skivor/ljudfiler från oss. Inkluderat i materialet finns instruktioner och mallar för hur du kan handskas med olika problem och situationer som uppkommer i en terapimottagning när du jobbar med Avancerad hypnosterapi.

Avancerad3 handlar om tidigare liv. Teorimaterialet skickas innan praktikkursen.

Vad lär man sig under praktikkurserna?

AVANCERADE TERAPITEKNIKER . Under 2 dagar får du bl.a. lära dig tekniker som:

 • Ögonrörelseterapi  Klicka här
 • Snabb fobibefriare
 • Shamansk resursteknik,
 • Guldcoaching  Klicka här 
 • Kärntransformation m.m.

HYPNOANALYS samt andra blottläggande tekniker Under 2.5 dagar lär du dig bl.a:

 • Hypnoanalys med fria associationer  Klicka här
 • Gestaltterapi under hypnos
 • Blottläggandetekniker

Du får under praktikdagarna en djupare förståelse av hypnoanalys och andra  blottläggande tekniker. Du jobbar på ett djupare plan.

TIDIGARE-LIV

I denna kurs lär du dig föra dina klienter till tidigare liv. Vi ser till existentiella och andliga faktorer och deras roll i psykiskt helande.

Hypnos avancerad skrivet material

Kurserna under rubriken Avancerad Hypnosterapi är fängslande, intressanta och professionellt utformade som en utbildning, där du steg för steg utbildar dig i djupare hypnosterapi och hypnoanalys. Vår ambition är att alla elever ska få individuell, personlig uppmärksamhet.  Praktikdagarna är obligatoriska för dig som siktar på att använda kunskaperna i yrket och som vill ha ett diplom som bevis för din kunskap att sätta upp på väggen. Under praktikdagarna demonstreras noggrant varje teknik på frivilliga kursdeltagare, som då inte bara får lära sig tekniken utan också inom sig får uppleva den terapeutiska effekten som extra bonus.

Diplom och Intyg 

Du tentar av det teoretiska materialet i kurserna Hypnoanalys och Tidigare-liv hemma i lugn och ro. Vi vill att våra studenter i Avancerad hypnosterapi skall få sitt diplom väl medvetna om att de inom sitt specialområde har en mycket god utbildning, som kvalificerar dem att hjälpa sig själva och sina medmänniskor. Denna kompetens har de förvärvat genom sina studier men också genom att under handledning jobba med verkliga, betalande klienter (gäller elever i Hypnoanalys). För denna hjälp betalar du din handledare ett arvode.

Vi utfärdar:

 • Ett kursintyg för avklarade moment i den Avancerade kursen.
 • Ett hypnoanalytikerdiplom till hypnoanalyselever som förutom godkända tentamina och praktikdagar dessutom gått i egen hypnoanalys samt jobbat med ett visst antal klienter under handledning. Det diplom du då erhåller visar att SSEAH erkänner dig som en kvalificerad hypnoanalytiker.
 • Ett Tidigare-liv terapeut diplom

Vad får du lära dig under kurserna i Avancerad hypnosterapi?     

Förenklat uttryckt kan man säga att du efter genomgången kurs i Avancerad hypnosterapi skaffat dig gedigna kunskaper om hypnos och hypnosterapeutiska/ hypnoanalytiska tekniker. Efter fullbordade praktikkurser, som innefattar regressionstekniker, psykoanalytiska teorier och metoder, fallstudier m.m., har du fått ingående teoretiska kunskaper i det mänskliga psyket och fått en inblick i människans medvetna och omedvetna jag. Kurserna riktar sig till dig som vill ge dina klienter mer än ett ytligt terapeutiskt lappverk och är därför djupt transformerande.

Exempel:

Olika sätt att återuppleva en händelse, Blottläggande tekniker, Är hypnos som ett sanningsserum? Tidig prägling och trauman, Ångest och rädsla, Överföring, Drömmar, Fria associationer, Bortträngningar, Orala konflikter och personlighetstyper, Anala konflikter och personlighetstyper, Genitala konflikter och personlighetstyper, Hypnotisk kommunikation, Mallar för behandling av olika typer av beroenden, Stress, Funktionella problem, Sociala ofärdigheter, Tvångshandlingar/tankar, Rädslor och fobier, Andning, Hud och hjärtbesvär, Emotionella besvär, Sexuella besvär, Smärta, Tandläkar-relaterade besvär,

Kostnad

Om det underlättar kan kostnaden delas upp enligt följande:

Anmälan och teoripaket: 3.490 kr varefter praktikkurserna betalas i god tid innan kurstillfället enligt följande:

Praktik Viktiga terapitekniker.  SEK 4.500

Praktik Hypnoanalys samt blottläggandetekniker. SEK 5.500

Praktik Tidigare liv. SEK 5.500

Hela den avancerade kursen: Anmälan och teoripaket 3.490 + Praktikkurs Avancerad 1 (Viktiga terapitekniker) 4.500 + Praktikkurs Avancerad 2 (Hypnoanalys) 5.500 +Avancerad 3 (Tidigare-liv) 5.500 = SEK 18.990 

För företag tillkommer moms

 

Hur du börjar 

Har du inte gått kursen i Bashypnos gör du förstås det först. Nästa steg är att erlägga den Avancerade kursens första inbetalning – 3.490kr för anmälan och teoripaket. När det är dags för den praktiska tillämpningen av hypnos/terapin/tidigare-liv anmäler du dig till vald kurs och betalar kursavgiften för den. Enkelt.

Elevutvärdering

Vill inleda med att säga tack. Att lära sig hypnos är kanske inte svårt, men att hitta rätt hypnosskola är absolut det som gör skillnaden.

Efter att jag beslöt mig för att gå en hypnos utbildning började jag höra mig för med bekanta och bekantas bekanta om vilken skola var den mest lämpad. Ganska snart visade det sig att det var en och samma skola som nämndes, SSEAH.

Utbildningen innehåller den perfekta balansen mellan teori och praktik, men det finns ytterligare en aspekt som bör vägas in och det är det mänskliga faktor. Utan Jörgens och Marians vänlighet och ödmjukhet hade kursen varit enbart en kurs, istället blev kursen en rik upplevelse som gjorde att helheten kan bara beskrivas med stora bokstäver.

En viktig del av utbildningen är etiken, något som SSEAH framhåller under kursens längd. Jag arbetar idag utomlands som hypnoterapeut och varje gång jag behöver vägledning vet jag att Jörgen ställer upp, som den sanne läraren, guiden och människa han är.

Kan bara rekommendera SSEAH om du verkligen är seriös och vill din medmänniska det bästa i livet.

Oscar Mura Psicólogo, Hipnoterapias & Terapias de Vidas Anteriores, Sydamerika

Klicka här för Kursinnehåll i detalj