Datum för hösten 2019

Baskurs 30 augusti – 1 september

Tidigare liv kurs  20 – 22 september 

Viktiga terapitekniker 19 . 20 oktober

Hypnoanalys + blottläggande tekniker 22 – 24 november