Kursens tre övergripande mål: Insikt, Utsikt och Översikt

Förandligad självkännedom

 Den här kursen ger dig verktyg att hantera det som ett växande antal personer upplever som en vilsenhet i världen. Ja, många har svårt att se syftet med sin och världens existens. Klassiska frågor som ”Vad är meningen med mitt liv” kan, om de inte hanteras varsamt, lätt ge upphov till depression.

Självkännedom innebär alltså inte bara att förstå sina materiella drivkrafter utan att komma till insikt, acceptans och integration av det multidimensionell väsen vi är. Därför har vi valt att lägga till underrubriken; Insikt, Översikt och Utsikt. Vår kurs i Andlig fördjupning inspireras av Existensterapi och Transpersonell terapi men har sin egen speciella approach där utgångspunkten står att finna i formeln ASK – uttytt Ande, Själ och Kropp. Den är baserad på min egen forskning i jagets struktur men självklart även på andras insikter, erfarenheter och kunskaper som inspirerats av vishetslärare från olika traditioner. Jag vill också här passa på att nämna Bernardo Kastrup, som doktorerat både i datavetenskap och filosofi, och professor Donald Hoffman som båda har närmat sig andligheten genom vetenskapen utan att för den skull göra avkall på den intellektuella, vetenskapliga stringens som är så nödvändig för att en andlig sökare inte ska hemfalla åt romantiskt önsketänkande.

Det är inte alldeles säkert att det vi tror att vi tror på verkligen är det vi tror på. Så, handen på hjärtat, vad tror du egentligen på – innerst inne? Denna innersta tro visar sig i hur du väljer att reagera på omvärlden. Ditt liv, som det ser ut nu, ger en god indikation på vad du de facto tror på, vilket kan vara helt skilt från vad ditt intellekt har satt upp för trossystem. Vi undersöker basen för denna tro.

Kursen handlar dock inte bara om teorier och filosofier utan består mestadels av övningar inom de tre kategorierna nämnda ovan.

Vilka kan ha nytta av denna kurs?

Jo, kursen handlar om att utveckla, utbilda och uppleva en vidgad insyn i jagets, eller snarare jagens, natur. Vi vänder oss således till alla som på allvar söker existentiell klarhet om vilka de är andligt, själsligt och kroppsligt (ASK).

Kanske jobbar du även med dig själv och andra som medmänniska, terapeut, livshandledare, coach, medium, meditationslärare eller själavårdare – kanske inte. Oavsett är du hjärtligt välkommen till våra  tre moduler. Väl mött!

Förandligad Självkännedom är en utforskande, upptäckande och utmanade kurs som med all säkerhet kommer att berika ditt liv och värv.

Kostnad per modul: SEK .

Anmälan till info@sseah.se eller 0707 284323