Kursens tre övergripande mål: Insikt, Utsikt och Översikt

Förandligad självkännedom

 En utbildning som vill ge dig, som terapeut men även som icke terapeut, verktyg att hantera det ökande antal personer som känner en vilsenhet i världen och som inte riktigt förstår syftet med sin och världens existens. Klassiska frågor som ”Vad är meningen med mitt liv” kan, om de inte hanteras varsamt, lätt ge upphov till depression.

Självkännedom innebär alltså inte bara att förstå sina materiella drivkrafter utan att komma till insikt, acceptans och integration av det multidimensionell väsen vi är. Därför har vi valt att lägga till underrubriken; Insikt, Översikt och Utsikt. Vår kurs i Andlig fördjupning inspireras av Existensterapi och Transpersonell terapi men har sin egen speciella approach där utgångspunkten står att finna i formeln ASK – uttytt Ande, Själ och Kropp. Den är baserad på främst min egen forskning i jagets struktur men självklart även på andras och de erfarenheter och kunskaper som inspirerats av vishetslärare från olika traditioner.

Det är inte alldeles säkert att det vi tror att vi tror på verkligen är det vi tror på. Så, handen på hjärtat, vad tror du egentligen på – innerst inne? Denna innersta tro visar sig i hur du väljer att reagera på omvärlden. Ditt liv som det ser ut nu ger en god indikation på vad du de facto tror på, vilket kan vara helt skilt från vad ditt intellekt har satt upp för trossystem. Vi undersöker basen för denna tro.

Kursen handlar dock inte bara om teorier och filosofier utan består mycket av övningar inom de tre kategorierna nämnda ovan. För ytterligare information se TERAPI/Självkännedom. Där får du se lite mer om hur den terapeutiska delen ser ut applicerad på individnivå.

Vilka kan ha nytta av denna kurs?

Som utbildning handlar kursen mer om att utveckla, utbilda och uppleva en vidgad insyn i jagets, eller snarare jagens, natur. Vi vänder oss således till alla som på allvar söker existentiell klarhet.

Kanske jobbar du även med dig själv och andra som terapeut, livshandledare, coach, medium, meditationslärare eller själavårdare, kanske inte.  Tre moduler om två dagar var. Välkommen!

Självkännedom är en utforskande, upptäckande och utmanade utbildning som med all säkerhet kommer att berika ditt liv och värv.

Kostnad per modul: SEK 1,750.

Anmälan till info@sseah.se eller 0707 284323