Områden

Områden du kan få hjälp med eller lära dig utveckla är:

 • Relationer
 • Stress
 • Självinsikt
 • Sömnproblem/ Avslappning
 • Ångest
 • Fobier
 • Självkänsla
 • Sexuella störningar
 • Depression
 • Tala inför grupp
 • Humörhantering
 • Förlossning/Förlossningsrädsla
 • Idrott
 • Studiefokusering
 • Rökavvänjning
 • Viktkontroll
 • Beroenden
 • Kreativitet
 • Medvetenhet/Intuition