Hypnosterapi

Vilken typ av hypnosterapi är lämplig för dig just nu?

De flesta terapiformer skulle tjäna på att utföras under hypnos, dels för att förkorta terapiperioden, dels för att klientens inre censor fortare slappnar av. Detta gör reaktionerna mer autentiska. Betonas bör att man absolut inte behöver ha ett problem för att gå i hypnosterapi. Att få en större förståelse för sig själv, sin andlighet och livet har vi alla behov av. Men om du har problem finns det ingen anledning att du skall behöva lida av något inom dig men utanför din kontroll under förutsättning att du är villig att ägna lite tid och energi för att bli fri från dem.

Användningen av hypnos förkortar alltså ofta terapiperioden dramatiskt. Din terapeut respekterar naturligtvis helt och hållet din rätt till anonymitet och tystnadsplikten gör att det du anförtror din terapeut självklart stannar hos denne.

Några olika terapimetoderna listas kortfattat nedan men vilken du och din terapeut bestämmer er för blir klart under ert inledande samtal.

Några områden hypnosterapi kan hjälpa dig med:

 • Relationer
 • Stress
 • Självinsikt
 • Sömnproblem/ Avslappning
 • Ångest
 • Fobier
 • Självkänsla
 • Sexuella störningar
 • Depression
 • Tala inför grupp
 • Humörhantering
 • Förlossning/Förlossningsrädsla
 • Idrott
 • Studiefokusering
 • Rökavvänjning
 • Viktkontroll
 • Beroenden
 • Kreativitet
 • Medvetenhet/Intuition

Hypnos är ett framkallat tillstånd av avslappning, koncentration och inlevelse som omfattar både kropp och själ. Det är en förhöjd medvetenhet åtföljd av en känsla av distans. Hypnos är ett fullständigt normalt, icke magiskt fenomen med förutsägbara verkningar. En person i hypnos sover inte utan väljer bara att temporärt vara mer inre upplevande än yttre, mer inre fokuserad än yttre.

Ingen kan någonsin förmås att göra saker mot sin vilja Alla med normal intelligens och koncentrationsförmåga kan uppleva det hypnotiska tillståndet om viljan finns och eventuella missförstånd retts ut. Hypnos, som är ett fullständigt naturligt fenomen, är en högst behaglig och skönt avslappnad upplevelse. Hypnosterapi skapar ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat.