Denna kurs ingår i den Avanceradekursen del 3 men erbjuds även som en separat kurs.

Hur du blir en riktigt bra regressionsterapeut!

Regression till tidigare liv är förmodligen en av de mest spännande utbildningar du kan gå! Du får hos oss lära dig färdigheter som gör att du kan erbjuda dina klienter en en livsförändrande upplevelse som få andra kan. Upptäck varför genom att klicka på länken som följer och se själv några av Jörgen Sundvalls tidigare liv program på Kanal 5. Klicka här 

Fördelar med att uppleva tidigare liv:

 • Rädslan för döden avtar eller försvinner.
 • En ny och/eller fördjupad världsbild.
 • Insikt om varför man reagerar så starkt på en viss person eller geografisk plats.
 • Fördomar om kön, ras, politik och religion m.m. får sin förklaring och försvinner.
 • Ett återuppväckande av färdigheter som legat latenta i det nuvarande livet.
 • Och mycket annat, som till exempel att en oförklarlig oro ersätts med lättnad och glädje.

Se vad Aftonbladets reporter upplevde:  Klicka här

Hypnos baskurs skrivet material
Tidigare liv terapi – skrivet material

Ur innehållet:

De 12 stegen in i ett tidigare liv, Insiktsbefrämjande frågor att ställa, Ett flertal olika mallar, Karmalagen – andliga/filosofiska betraktelser, Utforskande av klientens attityder till att födas in i sitt nuvarande liv och mycket mer.

Utbildningens upplägg:

Du börjar med att läsa studiematerialet vi tillhandahåller. Sedan deltar du i praktikurserna i hypnos resp. tidigare liv.

Praktikkursen består av 2 moduler. Först går du hypnosmodulen (två och en halv dag) varefter du går vidare till själva tidigare-liv modulen (två och en halv dag). Se datum för båda.

Teori: Ingår i den avancerade kursen men kan även läsas som en separat kurs.

Två alternativ:

 1. Tidigare liv. Du erhåller alltså ett omfattande, gediget men lättläst skrivet material från oss. Där lär du dig också hypnos; hur och varför hypnos fungerar. Denna kurs är specialanpassad för enbart tidigare liv elever och ger inte hypnoterapeutkompetens! Eller:
 2. Hela baskursen i hypnos. Ger dig hypnoterapeutkompetens.

Praktikmodul 1.  2,5 dagars hypnos

 • Du lär dig olika tekniker hur man för en klient in i ett förändrat medvetandetillstånd – hypnos.

Praktikmodul 2.  2,5 dagars tidigare liv

 • En regressionsmodul där du lär dig olika tekniker för att föra dina klienter in i sina tidigare liv.
 • Du får både uppleva ett flertal egna tidigare liv samt ge kurskamrater tillfälle att uppleva sina.
 • Under dessa dagar blir det tydligt hur mycket vi styrs av händelser upplevda i ett tidigare liv.
 • Du får det teoretiska skrivna materialet kort innan praktikkursen

Du kan skaffa dig denna spetskompetens

Regression betyder i terapitermer att gå tillbaka i tiden. Regression till de viktiga och formande tidiga åren jobbar vi ofta med i hypnoanalys. Vanligt idag är dock att man med en tidigare liv regression menar ett återvändande till ett eller flera tidigare liv. Det är förvånande hur ofta vi i det dagliga livet reagerar på inre minnesbilder från våra tidigare liv.

SSEAHs regressionsutbildning är en gedigen utbildning då vi har mångårig erfarenhet dels av att bedriva terapi med klienter i förändrade medvetandetillstånd, dels av att undervisa om dem. Detta skänker dig en behövlig trygghet i yrket. Ditt diplom som Tidigare-Liv-Terapeut borgar för goda kunskaper i ämnet.

Regressionsterapi är alltså en terapiform som alltmer gör sig gällande. Orsakerna till ett ökat användande av regressionsterapi är många, men de två främsta torde vara att allt fler, snart en majoritet i västerlandet, nu tror på någon variant av tidigare liv samt att terapiformen faktiskt visat sig fungera förvånansvärt bra.

Allting har en orsak. Inom psykoanalysen söker man orsaken till klientens besvär i tidig barndom men ibland kommer man helt enkelt ingen vart med den metoden. Alla livsbegränsande symptom är kanske kvar trots att klienten efter en ”framgångsrikt” genomgången psykoanalys borde vara fri från dem. I det läget kan regressionserapi vara lösningen.

Diplom Vi vill att våra studenter ska kunna få sitt diplom väl medvetna om att de inom sitt specialområde har en mycket god utbildning som kvalificera dem att hjälpa sig själva såväl som sina medmänniskor. Vi utfärdar: ett Tidigare Liv Diplom efter avklarad teori och praktikkurs.

Kostnad

Hela kursen: SEK 15.400 (3.900, 6.000 och 5.500 kr) för privatpersoner. Observera att om du redan har gått baskursens teoretiska och praktiska delar blir din kostnad enbart 5.500 kr.

Första delbetalning inkl. teoretiskt paket: 3.900. Resterande betalas in i god tid före varje praktikkurs.

Praktikdagar:

Modul 1. Hypnosens praktikdagar 2,5 dagar  SEK 6.000

Modul 2. Tidigare liv praktikdagar 2,5 dagar SEK 5.500

För företag tillkommer moms.

Generellt

Vägen till befriande självinsikt genom regressionsterapi kantas av mycket gott i och med att man verkligen upplever hur livet fortsätter – att döden för många faktiskt bara tycks innebära en övergång från ett sätt att leva till ett annat, ett byte av kroppar ungefär som vi byter ett klädesplagg mot ett annat.

Hur skeptiskt man än är vad gäller tidigare liv, så är det ett odiskutabelt faktum att regressionsterapi fungerar – i många fall t o m. alldeles utmärkt väl – och den används allt oftare med framgång även av terapeuter som privat ställer sig skeptiska till tanken på själavandring. För vem bryr sig om ett ”tidigare liv” är en omgestaltning av detta liv eller en verklig tidigare existens? Det är resultat vi är ute efter! Klienten vill bli av med sin ångest, fobi eller migrän och bryr sig endast i undantagsfall om vilken metod som används – huvudsaken är att den fungerar.

Slutsatsen är att vi fjärrstyrs oftare än vi tror av minnen, känslor och upplevelser från tidigare liv. Att barn inte föds in i världen som oskrivna blad vet varje förälder, som ser sitt barns personlighet mycket snart efter födelsen. Och hur ska vi förstå genier som Mozart, som komponerade musik innan han ens kunde gå ordentligt? Många av våra tendenser, blockeringar, gillanden och ogillanden, har sitt ursprung i tidigare liv.

Att gå tillbaka till ett tidigare liv är mycket enklare än vad man i allmänhet tror och många gör det helt spontant. I takt med att forskning kring fenomenet ökar både kvantitativt som kvalitativt så vinner det terapeutiska användandet av regression allt mer mark.

Det är alltid sunt att ha frågor kring det man inte riktigt har kunskap om. Visste du t.ex. att det finns massor av seriös och akademisk forskning av regressionsfenomenet? Har du tid och lust kan du ta del av Ian Stevensons arbeten vid West Virginias universitet. Eller för den delen läsa om den forskning som i nutid bedrivs av hans “lärjunge” professor Jim Tucker vid samma universitet.

Välkommen in i en spännande, omtumlande och kanske t.o.m. omstrukturerande värld.