Om Oss

Jörgen Sundvall, Direktor SSEAH

Jörgen Sundvall, Utbildare i hypnos och hypnosterapi,  Hypnoanalytiker, Existensterapeut och Tidigare Liv terapeut.

Jag började studera hypnos och hypnoanalys 1986 i England under Neil Frenchs ledning och blev så fascinerad att jag sedan kom att ägna mig åt detta fascinerande yrke. Under årens lopp har jag också studerat olika hypnoterapeutiska metoder för många prominenta lärare som Terence Watts från England, John Landi och Gil Boyne från USA och innehar diplom i hypnoterapi både från HCB (England), ICHP (Irland), samt Hypnotism Training Institute of Los Angeles.

Regression till tidigare liv har jag bl.a. studerat för Henry Leo Bolduc. Vidare har jag hittills deltagit i ett femtontal teveproduktioner inom så varierande ämnen som tidigare liv regressioner (Kanal 5), Sömnproblematik och Nattskräck (TV4 vid ett flertal tillfällen).

1997 startade jag Svenska Skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi (SSEAH) och har fungerat som direktor och huvudansvarig för utbildningen sedan dess.

Gayatri Sundvall

Jag är utbildad av Svenska Skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi (SSEAH) och jobbar sedan flera år i Stockholm. Men jag har också verkat i Australien och England som hypnos- och suggestionsterapeut. På senare år har jag också sällat mig till lärarkåren vid SSEAH och undervisar i Hypnos, Hypnoanalys och Tidigare Liv.

Under mina år som terapeut har jag kommit att arbeta mycket med ungdomar med bristande självförtroende och även med klienter med idrottsprestations- och motivationsproblem.

Ett intressant och angeläget arbetsfält, som ökar alltmer, är näringslivets stora behov av hjälp vad gäller medarbetarnas allt allvarligare stressrelaterade symtom.

Flera av mina klienter har velat undersöka sina tidigare liv och jag har därför även stor erfarenhet av regressioner. Jag har varit verksam sedan 2005.

Jag har min mottagning mitt i Stockholm på Kungsgatan 37.

Vi betonar vikten av ett etiskt användande av hypnos vilket bl.a. yttrar sig i att vi är noga ansvarsförsäkrade hos Nord Europa försäkring (en del av Lloyds)

logo

Aktuella kurser