Om Oss

Jörgen Sundvall, Direktor SSEAH

Jörgen Sundvall, Utbildare i hypnos och hypnosterapi,  Hypnoanalytiker, Existensterapeut och Tidigare Liv terapeut.

Jag började studera hypnos och hypnoanalys 1986 i England under Neil Frenchs ledning och blev så fascinerad att jag sedan kom att ägna mig åt detta fascinerande yrke. Under årens lopp har jag också studerat olika hypnoterapeutiska metoder för många prominenta lärare som Terence Watts från England, John Landi och Gil Boyne från USA och innehar diplom i hypnoterapi både från HCB (England), ICHP (Irland), samt Hypnotism Training Institute of Los Angeles.

Regression till tidigare liv har jag bl.a. studerat för Henry Leo Bolduc. Vidare har jag hittills deltagit i ett femtontal teveproduktioner inom så varierande ämnen som tidigare liv regressioner (Kanal 5), Sömnproblematik och Nattskräck (TV4 vid ett flertal tillfällen).

1997 startade jag Svenska Skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi (SSEAH) och har fungerat som direktor och huvudansvarig för utbildningen sedan dess.

Maria Sundkvist

Maria Sundkvist

Jag är utbildad vid SSEAH och har varit verksam som Hypnoterapeut, Hypnoanalytiker och Regressionsterapeut sedan 2005. Sedan en tid tillbaka undervisar jag även på SSEAH  och håller i praktikkurserna inom Suggestionsterapi, Hypnoanalys och TLT (Tidigare Liv-terapi), dvs grundkursen, avancerad del 1 och 2 och TLT.

Under mina 15 år som Hyponosterapeut har jag märkt ett allt mer ökande intresse för personlig utveckling men också en större öppenhet och avdramatisering kring behovet av och nyfikenheten på att arbeta med sig själv. Då den psykiska ohälsan ökar i skrämmande takt i dagens samhälle är det en välkommen och viktig förändring i människors syn på terapi.

Även om jag har stor erfarenhet av Tidigare Liv-terapi, som av naturliga skäl är ett spännande ämne för många, har mitt fokus primärt varit Hypnoanalys och då främst våra allra första år i livet där vår anknytning etableras och vi präglas och lägger grunden för den person vi senare blir.

Jag arbetar med ungdomar inom ridsporten i coaching och suggestionsterapi i syfte att hjälpa dom finna sin innersta potential. Även kvinnor med förlossningsrädsla är en målgrupp jag brinner lite extra för och har arbetat med en hel del.

Aktuella kurser