Beskrivning

Detta är berättelsen om Jörgen Sundvalls sökande efter sin väg under det omvälvande 60-talet. Sökandet för honom över halva jordklotet. Vi får följa hans resa landvägen till Indien och sedan vidare till australien genom Thailand, Malaysia och Indonesien. Boken handlar lika mycket om märkliga äventyr och osannolika möten som om Jörgens tankar under hippietiden, som då präglades av en strävan efter ärligt upplevande och kärleksfullt handlande. Tiden kom att påverka honom djupt.

Boken låter oss ana att det inte alltid var lätt att gå från akademiska studier i Uppsala till att ödmjukt sitta vid fötterna av en av dåtidens största guruer. Genom Jörgen får vi dock en viss insyn i det ömtåliga förhållandet mellan guru och lärjunge och hur det uppstår genom ett ömsesidigt val. De avslutande orden låter oss också förstå att mötet mellan himlastormande lycka och bister verklighet så småningom framtvingade tuffa beslut.