Uppfräschningskurs i hypnos- och terapitekniker

 Ärade kollegor!

   Till våren har vi planerat in en helg ägnat åt att friska upp minnet vad gäller några av de hypnos- och hypnoterapitekniker som utgör en del av SSEAHs avancerad utbildning. Vi kallar dagarna Demonstrationsdagar. Vi har så ofta hört från våra studenter om detta behov. Så för att hörsamma detta lanserar vi nu Demonstrationsdagarna under vilka Jörgen demonstrerar viktiga och önskade tekniker. Kanske har ditt arbete blivit lite slentrianmässigt och du känner att du skulle behöva en liten vitamininjektion genom att fräscha upp dina kunskaper. Då ska du definitivt komma.

   Under dina praktikdagar demonstrerade Jörgen olika terapitekniker på några av er. Han hann självklart då inte med att låta er alla bli ”klienter” vilket är orsaken till att han nu under två dagar kommer att jobba och demonstrera med alla som vill. Har du något som ”skaver” eller gör ont eller helt enkelt bara vill förmera dig själv kan du nu vara med om hur man kan tänkas jobba med just det som för dig känns mest angeläget.

   Så vill du uppdatera dig, friska upp minnet eller vara med om en demonstration är denna helg för dig. Här är några exempel på ämnen:

Hypnostekniker – demonstration av intressanta och spännande induktionsmetoder

Fria associationer – Vad är verkliga minnen och hur länkar man dem?

Känslolänken (The Affect Bridge) – Hur följer man en känsla till dess ursprung i tid och rum

Att omvandla en Kärnövertygelse (Core Transformation) med delpersonligheter

Guld Coaching – Egen brainstorming med tydliggörande grafik och terapisession

Eye Movement Integration (EMI) – Ögonrörelseterapi

Interrupt Distraction Process (IDP) – Bryt udden av upprepade smärtsamma tankar och känslor

En Shamansk Resursteknik Frambringa ett önskat tillstånd med en ”knapptryckning”

Hypnotisk Gestalt-terapi Byt personlighet och erfar motpartens känslor och motiv

Svischtekniken – Från oro till lättnad och glädje

En snabb fobibefriareSnabbare finns inte

Självaktningens sex pelare – Hur de används för att öka klientens Självaktning/Självkänsla

Samt en diskussion kring hur man kan kombinera olika tekniker alltefter klienternas behov.

Datum: 6 till 7 maj 2017

Kostnad: 4000 kr exkl. moms

 

Lider du av något inom dig men som upplevs bortom din kontroll?