Hantering av personuppgifter:

Hej!

Nedräkning har börjat – snart ersätts personskyddsuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) som kommer att träda i kraft den 25 maj, 2018 i hela Europa.

För oss har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Vi som lagrar en adresslista måste informera om de uppgifter vi behandlar för att kunna göra våra utskick. GDPR är till för att skydda din integritet.

SSEAH Sweden AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Dina uppgifter – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer finns tryggt förvarade i vårt ordersystem, Personuppgifterna kan komma att användas av oss för att se dina tidigare beställningar och köp etc. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av SSEAH Sweden AB för marknadsändamål, exempelvis för att informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för företagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Vi hoppas du vill i fortsättningen ta del av det vi erbjuder dig.

Du kan när som helst meddela SSEAH Sweden AB att du som konsument motsätter dig att personuppgifterna behandlas för profilering och då upphör vi med naturligtvis med detta. Uppgifterna kan i de flesta fall behöva sparas, till exempel för bokföringsändamål – enlig gällande lag skall uppgifterna sparas minst i 7 år

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av SSEAH Sweden AB. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst meddela SSEAH Sweden AB.

I och med att du mottagit detta meddelande, och valt att inte avregistrera dig eller få din data bortplockad ur våra system, godkänner du att vår uppdaterade GDPR-information nått fram till dig – och att du accepterar framtida utskick enligt ovan nämnda beskrivning och intervall.

Lär dig Hypnos – i teori och praktik

Kontakt SSEAH Sweden AB. Vi kan nås via email info@sseah.se eller telefon 0707-284323 eller 0708- 150555.

Brev med frågor skickas till SSEAH Sweden AB, Jönköpingsvägen 1, 56332 Gränna