För en angelägen kurs se följande. Tänk att kunna vara behjälplig i ett sådant viktigt skeende i en människas liv!

http://www.easibirthing.co.uk/hypnotherapist-training