Alla levande väsen har en upplevelse av jaget. Olika för olika individer men alltid föränderlig. För att må bra måste man hitta ett tillfredsställande svar på frågan Vem är jag? och än mer Var är jag? När jag skriver ”tillfredsställande svar” menar jag ett som kommer djupt inifrån och inte ett som kommer från intellektets vandringar i filosofin, psykologins och teologins domäner.

En terapeut som undlåter att räkna med en andlig dimension riskerar att göra ett halvt jobb. Därför är det med stor nyfikenhet jag vill fästa er uppmärksamhet på två nya kurser båda, men på olika sätt, har att göra med de ovan nämnda existentiella frågorna. Båda riktar sig till er med stark integritet och känslighet.

Den ena kursen heter ”Bryt Vanans Makt” och hamnar under rubriken Alkoholterapi. En person med en beroendeproblematik har oftast en ogenerös syn på sig själv och riktar allvarliga angrepp mot det egna jaget med sin självkritik och felfinneri. Snart kommer mer information på sidan nedan.
Bryt Vanans Makt! Kurs i alkoholbehandling. www.alkoholterapi.se/vara-kurser http://www.alkoholterapi.se/vara-kurser

Den andra kursen heter ”Peaceful Living” som direkt syftar till en djupare upplevelse av jaget. Utan den tenderar vi att likt roderlösa skepp driva omkring på havet skuffade hit och dit av vågor och vind. Jag jobbar med denna utforskande kurs tillsammans med två andra kursledare som ni kanske känner till.
Läs mer om denna unika utbildning genom att ladda ner filen nedan
http://www.loveit.se/…/…/Utbildning_Peaceful_Living_webb.pdf

Se även http://sseah.se/utbildning/sjalvkannedom för vidare diskussion om vikten av en existentiell diskurs.
Med värme
Jörgen