Beskrivning

Äntligen Alkoholfri

Med programmet Äntligen Alkoholfri får du ett helt nytt sätt att bekämpa ditt beroende. Du kan välja att skära ner eller att helt eliminera ditt beroende på en förvånansvärd kort tid. Detta oavsett hur många gånger du tidigare har försökt lägga av, misslyckats och kämpat – den här gången blir det annorlunda därför att vi tar hjälp av ett tillstånd av vakensömn, också kallad hypnos. Detta underlättar för ditt inre att släppa gamla mönster och negativa, drivande, präglingar, vilket i sin tur gör det lättare för din hjärna att skapa och välja frihet från alkohol. Det är äntligen möjligt att bli av med det tvångsmässiga tänkandet på alkohol!

Produkten, som primärt innehåller över tjugo olika inspelningar (samt några bonusspår) att lyssna på i ett 14 dagars upplagt program,  innehåller också en utförlig beskrivning av hur du dagligen använder programmet. Du kommer att kunna lossa de krokar i ditt inre som gjort det svårt, för att inte säga nästan omöjligt, att ta tillbaka kontrollen över din alkoholkonsumtion. Du kommer att känna dig lättad och fri efter fullgjort program. Den omprogramering av hjärnan som äger rum gör att du också hanterar stress på ett sätt du tidigare bara kunnat drömma om. Varför? Jo, därför att vi  aktiverar ditt inre sinne medan ditt yttre sinne slappnar av eller vakensover som det också heter.

Visste du att över 900 000 svenskar är högkonsumenter av alkohol och befinner sig mer eller mindre djupt inne i riskzonen? Med oroliga anhöriga betyder det att över 4 – 5 miljoner svenskar dagligen påverkas av drogen!

Du får: Ett 14 dagars program som hjälper dig omprogramera din hjärna.

Din insats: Du lyssnar på två olika inspelningar per dag samt skriver vissa dagar i din medföljande Loggbok.

Äntligen Alkoholfri finns alltså tillgänglig antingen som nedladdningsbart paket eller på ett USB minne med en medföljande booklet.

Uttalanden:

”Äntligen Alkoholfri” – ett gediget och mycket genomarbetat material som hjälper personer som på egen hand vill jobba med sin alkoholkonsumtion. Det är också ett utmärkt komplement till egen fördjupning mellan terapisessioner – för både effektivare resultat och terapikostnad.  Dipl. Alkoholterapeut och konsult Thomas Boman, Alkoholterapi Stockholm,

_______________________

”… har haft ovärderlig hjälp av Äntligen Alkoholfri i min kamp mot mitt alkoholberoende. Jörgen har lett mig genom lager på lager tills jag skalat löken fri och fått förbluffande insikter i orsaker till mitt beroende och varför jag upprätthållit det. I slutändan har jag sett ett fegt sätt att under alkoholnarkos långsamt ta livet av mig. Efter att på djupet upplevt det ovärdiga i detta förhållningssätt har jag valt en ny livsväg”.                Patient