Hej alla!

Ja, vi lever sannerligen i en föränderlig värld. Nu mer än någonsin är självkännedom det vi människor behöver för att inte dras in i den virvel som bland annat orsakats av snabba informationsflöden i kombination med ett brett spektrum av möjligheter vilket medför pockande krav på hastiga beslut. Vi blir helt enkelt oftare villrådiga och stressade med en smygande ensamhetskänsla.

Att uppleva att vi inte är en samling divider utan länkade individer utgör den mast vi kan surra fast oss i när havet vredskas. MEN … vi behöver också ett fungerande roder! Fördenskull handlar alla våra utbildningar och kurser direkt eller indirekt om att stärka den trygga självkänslans och glädjens bas. I dessa dagar när media visar bilder från flyktingströmmar är det extra viktigt att vi håller oss fria från den frestande livsåskådning som vinner enkla propagandistiska segrar genom att dela upp mänskligheten i vi och dom.

Det kan därför vara viktigt för dig att titta in på vår hemsida! Vi står för en holistisk syn på människan som ett multidimensionellt väsen. Förutom all önskvärd information om hur våra kurser kan gynna dig och andra så finns i butiken nya priser.

Jörgen