Beskrivning

Våga vara den du vill vara

Spår 1. Intro 6:10    Spår 2.  Inre fokusering  14:20    Spår 3. Konsten att bli genuin 42:30    Spår 4. Avslutande ord
När du axlar din roll som medskapare av ditt liv och tar medvetna steg mot att vara den person du vill vara skänker det självkänsla, självrespekt och harmoni. CD:n stödjer och uppmuntrar dig på din väg mot friheten och glädjen som en ökad självaktning ger. Du får också många värdefulla guidade meditationer.

Jörgen Sundvall har producerat fler än 15  studioinspelade CD skivor. Jörgen, välkänd hypnoanalytiker och direktor för Svenska Skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi (SSEAH), har i många år arbetat med hypnos och har under sina år som terapeut hjälpt otaliga människor. Nu finns den hjälpen att få på CD.

Hypnos är ett härligt, skönt, djupt och kreativt avslappnat tillstånd, som liknar den behagliga känslan du erfar när du befinner dig mellan vakenhet och sömn. Man kan därför med stor tillit njuta av inspelningen och glädja sig åt de fördelar den för med sig. Välj denna CD som kan inspirera och förbättra ditt liv.