Beskrivning

Hypnos Baskurs – Skrivet material

Teoripaketet omfattar omkring 700 sidor skrivet material samlat i 7 lektioner i 2 pärmar samt en CD/ljudfil som du kan öva med innan du senare deltar i praktikkursen. Du erhåller alltså ett gediget men lättläst skrivet material från oss.

I bashypnosutbildningen ligger betoningen på hypnosinduktioner; hur och varför hypnos fungerar, samt på suggestionsterapi. Inkluderat i materialet finns instruktioner och mallar för att du kan hantera olika problem som låter sig behandlas med suggestionsterapi. Mallarna använder du sedan under praktikdagarnas övningar. I materialet läser du också om hypnosens historia och bakgrund.

Hypnos Avancerad – Skrivet material

Du erhåller sammanlagt 440 sidor samlat i en pärm med lektionerna 8 till 11 samt annat material och 4 st. instruktions cd-skivor/ljudfiler från oss. Inkluderat i materialet finns anvisningar om hur du använder avancerade terapitekniker samt fria associationer under hypnos.

Bas & Avanceradteori kostar 9300 SEK om du köper båda samtidigt. Annars 9800 SEK om du delar upp dem.