Hjärtligt välkommen till en annorlunda och nyfiket utforskande dag!

En ljus dag med mantrasång, livsrörelser, meditationer och utforskande övningar som tillför det självkänslan och självinsikten saknar – och bevarar det den redan har.

Vi lever sannerligen i en föränderlig värld. Nu mer än någonsin är självkännedom och självkänsla det vi behöver för att inte dras in i den virvel orsakad av snabba informationsflöden i kombination med ett brett spektrum av otydliga möjligheter vilket medför pockande krav på hastiga beslut. Vi blir oftare villrådiga och stressade med en smygande känsla av ensamhet.

Därför handlar vår dag i mångt och mycket om röstens och rörelsens förenande inverkan. Att uppleva att vi inte är en samling divider utan länkade individer utgör den mast vi kan surra fast oss i när havet vredskas. MEN … vi behöver också ett fungerande roder! Fördenskull handlar vår dag om att stärka den trygga självkänslans och glädjens bas.

Välkommen till en helande dag i goda personers sällskap i det Sanna Jagets närhet!

Eva Cederblad och Jörgen Sundvall

Datum: 14/11-15

Plats: Uppgränna Byagård

Din investering:         SEK 1008

Anmälan till jorgensundvall@gmail.com